Matti - De interactieve mat voor revalidatie

Gepersonaliseerde therapie aan de hand van objectieve data op een interactieve, speelse manier? Het kan met Matti!  Motivatie is een belangrijke factor voor een succesvolle therapie. Maar hoe hou je de motivatie op peil? Een variatie aan interactieve oefeningen en een mooie visualisatie van de progressie spelen hierbij een belangrijke rol.

Matti, de interactieve speelmat, helpt de begeleider met geprogrammeerde interactieve oefeningen op maat, alsook met het bijhouden van de evolutie van de patiënt. De visualisatie van deze data zorgen ervoor dat de begeleider de progressie op de voet kan volgen. Daarenboven worden vooropgestelde doelen concreet in beeld gebracht, wat de zorggebruiker sterk motiveert.
Deze innovatieve mat voor therapie vindt u hier in onze webshop. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. U kan zich steeds inschrijven voor gratis online demonstraties, webinars,... om zo alle mogelijkheden van Matti te ontdekken. 

 Voordelen van Matti in vergelijking met klassieke therapie

1)
    Toenemende motivatie bij de gebruiker

 • verschillende exergames met individuele resultaten en aanpasbare moeilijkheidsgraad
 • visuele rapporten vooor een duidelijke en concrete analyse en de communicatie ervan
 • in beeld brengen van vooropgestelde doelen om de zorggebruiker te motiveren deze te bereiken
 • op een speelse manier, maar toch uitdagend vooruitgang boeken

 2)    Progressie gebruiksvriendelijk meten en visualiseren op basis van objectieve data

 • registratie van objectieve data om zo therapie op maat te garanderen 
 • kwantificeren van observaties
 • analytische inzichten genereren over het lichaam 
 • wetenschappelijk onderbouwde therapie om de therapie aan de specifieke behoeften van de patiënt aan te passen
 • het rapport brengt alle betrokkenen op de hoogte dankzij duidelijke visualisatie. Patiënt en therapeut kunnen samen de vooruitgang bekijken en werkpunten bespreken

 3)    Toenemende efficiëntie bij revalidatie van meerdere patiënten

 • systematische vergelijking van de status van de patiënt doorheen de therapie op basis van de verschillende meetmomenten
 • verduidelijking van de communicatie tussen verschillende zorgverleners rond de opvolging van de zorggebruiker 
 • verbetering van de efficiëntie van het behandelplan
 • de patiënten zelfstandig oefeningen laten uitvoeren door sessies te programmeren, maar toch een duidelijk beeld van hun resultaten en evolutie bij voltooiing van de oefeningen
 • uiterst praktisch in gebruik: draagbaar, compact en gemakkelijk te onderhouden 

Multifunctioneel inzetbaar met een waaier aan trainingsoefeningen: 
 • Oefenen van springvaardigheden 
 • Lichaamscoördinatie en lichaamsbeheersing 
 • Cognitieve training
 • Statische en dynamische balans 
 • Trainen op fysieke activiteit en het verbeteren van de uithouding
 • Stretching en mobilisatie 
 • Verbeteren van visueel ruimtelijk inzicht
 • Herwinnen van oorspronkelijke functionaliteit na blessure

In volgende domeinen is Matti reeds actief:
Kinderen
                                         Volwassenen
- DCD                                              - NAH
- Cerebrale parese (CP)         - Sport blessures
- Balansproblemen                  - Bewegingsactivatie
- Obesitas                                     - Balansproblemen

Atleten / sporters
                        Ouderen     
- Sprong analyse                       - Valpreventie
- Kruisbandletsels                    - CVA
- Enkelfracturen                        - Cognitieve oefeningen
- Schouderblessures              - Activatie oefeningen